• Neem contact op:055 203 41 06
 • Ons adres:Roggestraat 111, Apeldoorn
 • Openingstijden:09:00 uur - 17:30 uur

Partneralimentatie

Als u en uw partner uit elkaar te gaan, verandert de financiële situatie vaak ook. Als u na de scheiding niet genoeg inkomsten krijgt om rond te komen, dan kunt u partneralimentatie aanvragen. Uw ex-partner ondersteunt u dan in de kosten. Partneralimentatie kan alleen worden aangevraagd als u getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap had. Voor hulp bij het aanvragen van partneralimentatie en het bepalen van de hoogte van de vergoeding schakelt u gemakkelijk onze familierechtadvocaat in.

Bij Familierecht & Mediation Apeldoorn bent u verzekerd van:

 • Een ervaren advocaat en mediator
 • Een oplossingsgerichte, efficiënte en persoonlijke aanpak
 • Passende oplossingen op maat

Wilt u meer weten over partneralimentatie of een andere variant, zoals kinderalimentatie, en bent u benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail.
Array

Wat is partneralimentatie?

Tijdens het huwelijk of in een geregistreerd partnerschap dienen partners onder andere financieel voor elkaar te zorgen. Na een scheiding behouden u en uw ex-partner die plicht. Partneralimentatie is de financiële ondersteuning die de meest verdienende partner aan de ander moet betalen bij onvoldoende inkomsten. Wel dient er draagkracht te zijn bij degene die de alimentatie moet betalen. Partneralimentatie is iets anders dan kinderalimentatie.

Wanneer heeft u recht op partneralimentatie?

U heeft recht op partneralimentatie als u aan een aantal voorwaarden voldoet, waaronder*:

 • U had een geregistreerd partnerschap of was getrouwd
 • Uw ex-partner heeft een hoger inkomen

Bij het bepalen of u voldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien, wordt altijd uitgegaan van de levensstandaard tijdens het huwelijk en het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk. Zo kijkt de rechter ook naar het inkomsten- en uitgavenpatroon van de laatste aantal jaren van het huwelijk.

*Let erop dat dit niet de enige twee voorwaarden zijn.

Een samenlevingscontract

Bent u niet getrouwd geweest en hebben u en uw partner geen geregistreerd partnerschap, maar heeft u wel een samenlevingscontract? Dan geldt de volgende regel:

 • Als u partneralimentatie heeft opgenomen in het samenlevingscontract, dan heeft u recht op partneralimentatie.

Wanneer moet u partneralimentatie betalen en hoe hoog is de partneralimentatie?

Als u meer inkomsten heeft dan uw ex-partner, bent u de betalende partij. Of en hoeveel alimentatie u precies dient te betalen bepalen we aan de hand van de draagkracht van de betalende. Familierecht & Mediation Apeldoorn helpt u graag met het berekenen van uw draagkracht en daarmee ook de hoogte van de te betalen partneralimentatie. Om te achterhalen of de betalende partij de alimentatie kan betalen, gaan we uit van het inkomen min de vaste lasten. Let erop dat niet alle vaste lasten in mindering worden gebracht.

Hoelang partneralimentatie?

Hoelang partneralimentatie betaald dan wel ontvangen dient te worden, hangt af het moment dat het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank. Vanaf 1 januari 2020 gelden er namelijk nieuwe regels.

Voor 31 december 2019

Bij een huwelijk dat langer duurde dan 5 jaar heeft de alimentatieontvanger recht op maximaal 12 jaar partneralimentatie. Duurde uw huwelijk minder dan 5 jaar, dan heeft u recht op alimentatie voor het aantal jaren dat u getrouwd bent geweest.

Vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 is de wetgeving rondom partneralimentatie herzien en gewijzigd. U heeft recht op maximaal 5 jaar partneralimentatie. Op deze regel geldt een aantal uitzonderingen:

 • Als u kinderen van onder de 12 jaar heeft, dan loopt de partneralimentatie door tot het jongste kind 12 jaar is.
 • Wanneer u langer dan 15 jaar getrouwd bent geweest en binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt, dan ontvangt u partneralimentatie totdat u de AOW-leeftijd bereikt.
 • Wanneer u als alimentatieontvanger boven de 50 jaar oud bent en langer dan 15 jaar getrouwd bent geweest, heeft u recht op maximaal 10 jaar partneralimentatie.

Waarmee vervalt het recht op partneralimentatie?

Het recht op partneralimentatie vervalt als u als ontvanger:

 • Hertrouwt
 • Gaat samenwonen
 • Een geregistreerd partnerschap aangaat
 • Overlijdt

Contact

Wilt u meer weten over partneralimentatie of heeft u hulp nodig met het aanvragen en het bepalen van de hoogte van de alimentatie? Neem dan contact met ons op. Tulay Karasu gaat graag met u (en uw ex-partner) in gesprek.

Array

Familierecht & Mediation Apeldoorn
Roggestraat 111
7311 CC Apeldoorn

Tel: 055 203 41 06
E-mail: info@familierecht-apeldoorn.nl