• Neem contact op:055 203 41 06
  • Ons adres:Roggestraat 111, Apeldoorn
  • Openingstijden:09:00 uur - 17:30 uur

Gesubsidieerde rechtsbijstand

 

Familierecht & Mediation Apeldoorn kan u bijstaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand ofwel toevoeging. Tijdens het eerste gesprek zal geïnventariseerd worden of u hiervoor in aanmerking komt.

Bij gesubsidieerde rechtsbijstand heeft u recht op een tegemoetkoming in de advocaatkosten vanuit de Raad voor Rechtsbijstand. Echter moet u een deel van de advocaatkosten zelf betalen. Hoeveel u moet betalen is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Hoe hoger uw inkomen of vermogen hoe hoger uw eigen bijdrage is. Bij het bepalen van uw eigen bijdrage gaat de Raad voor Rechtsbijstand uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar, ook wel peiljaar genoemd. Heeft u aangifte gedaan in dat jaar dan krijgt de Raad voor Rechtsbijstand de gegevens van de Belastingdienst. Heeft u geen aangifte gedaan dan wordt er gekeken naar uw belastbaar inkomen.

Bent u in die twee jaar echter opeens veel minder gaan verdienen, waarbij uw inkomen meer dan 15% is gedaald? Of kwam u in het peiljaar niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand en is uw inkomen en/of vermogen gedaald waardoor u nu wel in aanmerking komt? Dan kunt u de Raad vragen om naar uw huidige financiële situatie te kijken, in plaats van die van twee jaar geleden. Dit heet een verzoek om peiljaarverlegging.

Als u in de wettelijke schuldsanering zit of te maken hebt met een faillissement kunt u dit aanvullen bij uw aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Mogelijk hoeft u dan de laagste eigen bijdrage te betalen.

Hoogte eigen bijdrage personen- en familierecht

AlleenstaandNormen 2020Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaarEigen Bijdrage exclusief korting via juridisch loketFiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.800€ 353t/m € 27.500
€ 19.801 - € 20.500€ 427€ 27.501 - € 28.500
€ 20.501 - € 21.600€ 587€ 28.501 - € 29.800
€ 21.601 - € 23.500€ 747€ 29.801 - € 33.300
€ 23.501 - € 27.900€ 881€ 33.301 - € 39.400

Korting op eigen bijdrage via het Juridisch Loket

Door eerst telefonisch contact op te nemen met het Juridisch Loket kunt u een schriftelijke doorverwijzing (diagnosedocument) krijgen naar Familierecht & Mediation Apeldoorn. U krijgt dan een korting van € 55,- op de door de Raad voor Rechtsbijstand aan u op te leggen eigen bijdrage.

 

Voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kijk op www.rvr.org.